dolly-noire-sw083-sn-02-bench-san-pietro-sweashirt-white-04_1024x1024