dolly-noire-sw083-sn-02-bench-san-pietro-sweashirt-white-15_1024x1024